Algemeen Nut Beoogde Instelling
Stichting Kinderfondsen Nederland is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling. Hieronder kunt u de gegevens vinden van Stichting Kinderfondsen Nederland.

Naam instelling: Stichting Kinderfondsen Nederland
RSIN: 8557.90.684
Activiteitenverslag: de uitgeoefende activiteiten zijn beschreven in het activiteitenverslag.
Doelstelling: Stichting Kinderfondsen Nederland heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. De uitvoering van de projecten gaat ten behoeve van kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven, met een beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar.
Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. In het beleidsplan kunt u hierover meer informatie vinden.
Financiële verantwoording: het jaarverslag vindt u hier. Vanwege privacyredenen zijn de handtekeningen van de bestuursleden deels afgeschermd.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Bestuursverslag 2017

Bestuurssamenstelling: 
Naam: Dhr. Singewald, Alexander Jacobus Julius Trougolt
Functie: Voorzitter

Naam: Dhr. van der Velde, Alexander C.
Functie: Penningmeester

Naam: Dhr. de Graaf, Bastiaan Aloysius
Functie: Secretaris

Beleidsplan Stichting Kinderfondsen Nederland

Post- en bezoekadres:
Stichting Kinderfondsen Nederland
Fruitweg 60
2321 DH Leiden
085-8000424
info@kinderfondsennederland.nl