Stichting Kinderfondsen Nederland is in december 2015 opgericht. We zijn ontzettend trots op het resultaat wat wij het eerste jaar hebben behaald. Dankzij onze donateurs hebben heel veel kinderen de kans gekregen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat de uitgaven van onze inkomsten helder en transparant zijn. In onderstaande diagram kunt u onze bestedingsuitgaven terugvinden. Natuurlijk kunt u ook het volledige jaarverslag lezen. U kunt het verslag hier vinden.

In het eerste jaar van Stichting Kinderfondsen Nederland hebben wij veel geïnvesteerd in fondsenwerving. We hebben een reserve van 7% van onze inkomsten gereserveerd voor de projecten in 2017. In 2017 willen wij de drie projecten verder uitbreiden, waar wij de 7% aan reserves voor gaan gebruiken. In 2016 is 66% van onze inkomsten direct naar de doelstelling en projecten gegaan, 2% van onze inkomsten hebben wij uitgegeven aan beheer en administratie.

De besteding van onze inkomsten

  • Projecten en doelstellingen
  • Reserves voor de projecten en doelstellingen
  • Fondswerving
  • Beheer en administratie