Zoeken jullie met je serviceclub of kerk een concrete bestemming voor jullie schenking of fondsenwervend evenement? Via diverse manieren is het mogelijk om geld in te zamelen voor Stichting Kinderfondsen Nederland. Ruim 450.000 kinderen in Nederland leven onder armoedegrens en hebben dagelijks te maken met de gevolgen hiervan.  

Ga je een fondsenwervende actie of evenement organiseren, dan kun jezelf bepalen naar welk project het geld gaat. Het geld wordt besteed in de regio waar het geld is opgehaald. Naderhand laten we weten wat wij met het opgehaalde geld hebben kunnen doen voor de kinderen.

Denk eens aan onderstaande acties en activiteiten:

  • veiling/loterij met leuke items
  • een benefietconcert
  • een lustrumfeest
  • een sportevenement, zoals een golftoernooi, tennistoernooi of zeilwedstrijd
  • kerstmarkt
  • sponsorloop

Uiteraard zijn alle ideeën welkom. Wij denken graag met jullie mee om jullie activiteit tot een succes te maken.

Neem contact met ons op, info@kinderfondsennederland.nl of 085-8000424.