Meer dan 400.000 kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, des te groter is de kans op nadelige gevolgen. De problemen variëren van sociale uitsluiting tot problemen op school. Wie als kind met geldzorgen wordt geconfronteerd, loopt bovendien meer risico op latere leeftijd in een vergelijkbare situatie terecht te komen.  

Door problemen thuis is het voor kinderen lastiger om zich te concentreren op school, waardoor een achterstand op school regelmatig voorkomt. Scholen kunnen deze kinderen onvoldoende begeleiding beiden. Door middel van persoonlijke begeleiding en een naschools leertraject maken wij dit project mogelijk. De kinderen krijgen extra begeleiding naast school. Naast het bijspijkeren van de achterstand op school is ook het creëren van extra zelfvertrouwen centraal.