Voor wie maakt Stichting Kinderfondsen Nederland projecten mogelijk? 
Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen die niet volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat hierbij om 400.000 kinderen die onder de armoedegrens leven in Nederland. 1 op de 10 kinderen die leeft met een beperking en 1 op de 9 kinderen met een chronische ziekte.

Wat doet Stichting Kinderfondsen Nederland?
Voor deze kinderen maken wij projecten mogelijk die hen ondersteunen om zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij. Elk kind verdient een kans, zodat zij later aan een stabiele toekomst kunnen bouwen. Onze drie pijlers zijn: school, sport en plezier. Met uw hulp zorgen we er samen voor dat deze kinderen de kansen krijgen die elk kind verdient. Daarnaast voeren wij voorlichting- en bewustwordingscampagnes uit, met als doel om het Nederlandse Publiek bewust te laten worden van de problematiek van kinderen die in armoede opgroeien in Nederland. 

Wat kunt u doen?
Stichting Kinderfondsen Nederland richt zich op drie pijlers: school, sport en vrije tijd. Binnen deze pijlers voeren wij projecten uit. Deze projecten zijn erop gericht om de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen, zodat zij weer kunnen meedoen in de maatschappij. Met uw hulp zorgen we er samen voor dat deze kinderen de kansen krijgen die elk kind verdient. Word donateur en help mee! Of start een lokaal initiatief en neem contact op met ons.

Meerjarenbeleidsplan
Stichting Kinderfondsen Nederland heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode van 2016 tot en met 2020.