Eén op de acht kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Wist je dat ruim 700.000 duizend huishoudens onder de armoedegrens leven? Ook in Nederland bestaat armoede ondanks dat we in een rijk Westers land wonen. Kinderen die leven onder de armoedegrens gaan vaak minder uit dan kinderen die niet leven onder de armoedegrens. Sporten en een dagje uit zijn activiteiten die vaak geld kosten. Kinderen die onder de armoedegrens leven nodigen minder snel vriendjes uit thuis vanwege schaamte. Een laag inkomen heeft naast de sociale impact vaak ook gevolgen voor de schoolresultaten. Door problemen thuis concentreren kinderen zich minder goed.

Wij vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en te genieten van kleine dingen, die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn. Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor deze groep kinderen, maar dit kunnen wij niet alleen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig!

Daan was 15 jaar oud toen hij steeds meer moeite had om zich te concentreren op school. Vanwege financiële problemen thuis hadden zijn ouders minder aandacht voor hem. Hij schaamde zich voor de situatie thuis en durfde tegen niemand wat te zeggen. Hij begon steeds meer moeite te hebben met het vak wiskunde. Hij liep achter in de stof. Dankzij bijlessen is Daan zijn wiskundeniveau inmiddels weer bijgespijkerd.

Met onze projecten zorgen wij ervoor dat kinderen zoals Daan de kans krijgen om zich ontwikkelen, zodat zij later volledig mee kunnen draaien in de maatschappij. Ieder kind verdient immers deze kans. Wil je donateur worden, meehelpen of een lokaal initiatief starten? Neem dan contact met ons op!