Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor kinderen die leven onder de armoedegrens, kinderen met een beperking of kinderen met een langdurige ziekte. Stichting Kinderfondsen vindt het belangrijk dat deze kinderen ook mee kunnen doen in de maatschappij, maar hier hebben we natuurlijk wel uw hulp bij nodig! Wilt u ons iets nalaten, zodat wij onze projecten kunnen blijven voortzetten? Dan kan dat natuurlijk. Het bedrag dat u nalaat komt geheel ten goede aan Stichting Kinderfondsen Nederland. Wij zijn door de Belastingdienst goedgekeurd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en onze stichting is vrijgesteld van erfbelasting.

Mogelijkheden
Er zijn meerdere mogelijkheden waarom u onze stichting kunt steunen. U kunt Stichting Kinderfondsen Nederland opnemen als (mede)erfgenaam en zo een deel van uw erfenis aan onze stichting schenken. Het is ook mogelijk om een legaat op te nemen in uw testament. Dit kan een bepaald bedrag zijn, maar ook een bezit. De opbrengst van de verkoop van dat bezit is dan voor Stichting Kinderfondsen Nederland.

Fonds op naam
U kunt ook nalaten door middel van een fonds op naam. Het fonds richt u dan op via uw testament. U kunt dan vanuit uw fonds meerdere projecten van Stichting Kinderfondsen Nederland steunen. U kunt zelf kiezen welke projecten u wilt steunen. Het voordeel van een fond op naam is dat u zelf kunt bepalen wat er met het geld gaat gebeuren. Betaalt u in Nederland inkomstenbelasting? Dan kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid dat kan oplopen tot wel 52 procent.

Wilt u meer informatie ontvangen over de voordelen van belastingvrij schenken?
Neem dan contact op met:
E: info@kinderfondsennederland.nl
T: 085-8000424