Kinderen die onder de armoedegrens leven kunnen vaak geen lid worden van een sportvereniging. Een abonnement op een sportvereniging is kostbaar en vaak moeten er ook sportmaterialen en – kleding aanschaft worden.

Voor deze kinderen maken we lidmaatschappen mogelijk. Voor kinderen is het belangrijk om te sporten. Sporten zorgt voor ontspanning, sociale contacten, verhoogt het zelfvertrouwen en het leren van normen en waarden in de maatschappij. Door te sporten komen kinderen in contact met rolmodellen, die kinderen inspireren en motiveren.

Daarnaast halen steeds meer kinderen door financiële problemen in hun gezin hun zwemdiploma niet. Binnen deze pijler zorgen wij er ook voor dat kinderen hun A- en B-diploma kunnen halen.