skip to Main Content

Stichting Kinderfondsen Nederland zorgt voor persoonlijke begeleiding op school en voor een passend naschools leertraject. Hierdoor geven wij kinderen in armoede, met een chronische ziekte of een beperking een goede start op school.
Klaar voor de start
SKN_Home_Activiteiten_Start

Deze activiteit is opgezet om problemen door slechte schoolprestaties te voorkomen. Door het aanbieden van persoonlijke aandacht en begeleiding halen kinderen eventuele achterstanden in. Zo voorkomen wij mogelijke sociale uitsluiting en problemen op school en geven wij kinderen meer zelfvertrouwen. Een leuke schooltijd gun je toch ieder kind?

Back To Top