skip to Main Content

Stichting Kinderfondsen Nederland (SKN) zet zich in om kinderen te laten sporten. Door de activiteiten 'Team 1', 'Ieder kind een zwemdiploma' en de 'Kids Beach Day' maken wij kinderen enthousiast over sport.
Team 1

Wij geven kinderen onder de armoedegrens een lidmaatschap bij een sportclub. Door het gebrek aan financiële middelen kunnen ouders vaak de kosten, inclusief benodigdheden zoals voetbalschoenen, niet betalen. Ieder kind verdient het om te sporten en zijn talent te ontwikkelen, ook naast de schoolbanken.

Ieder kind een zwemdiploma

Stichting Kinderfondsen Nederland is deze activiteit gestart om onveilige situaties te voorkomen en sociale vaardigheden te verbeteren. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om te leren zwemmen. Helaas is een zwemdiploma    (€ 500 – € 750) lastig te financieren voor ouders onder de armoedegrens. Daarom halen wij geld op om ervoor te zorgen dat deze kinderen ook hun zwemdiploma halen en fijn kunnen zwemmen.

SKN Sportcourt

Wij plaatsen sportcourts op plekken waar veel armoede heerst. Kinderen die leven onder de armoedegrens bewegen volgens onderzoek minder. Met de sportcourts willen wij kinderen laagdrempelig meer laten bewegen en sporten. De rechthoekige court is 7 meter lang en 10 meter breed en wordt in de kleuren van SKN gespoten. Wil je in jouw wijk of gemeente een SKN Sportcourt? Neem met ons contact op.

SKN Beweegtuin

Binnenkort plaatsen wij het eerste SKN Calisthenicsplein. De basis van meer bewegen en sporten begint bij een uitdagende en veilige speelplek. Met het calisthenicsplein stimuleren wij natuurlijk bewegen om o.a. cognitieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Het calisthenicsplein maken we samen met middelbare scholen, bedrijven en particuliere donateurs mogelijk.

SKN Sportcourt
Jaarlijks gaan 13.000 kinderen naar de middelbare school zonder zwemdiploma
WhiteKites_1
Kids Beach Day en Kids Amsterdam Day

Jaarlijks organiseren wij de Kids Beach Day in Scheveningen en de Kids Amsterdam Day bij het Friendship Sports Centre om ouders en kinderen enthousiast te maken over sport. Dit is de start van het sportstimuleringsproject waarbij SKN stimuleert om kinderen te laten sporten. Lid worden van een sportvereniging in de buurt zorgt voor sociaal contact en een betere gezondheid.

Back To Top