Schenking & Nalatenschap

ieder kind een vliegende start

Wilt u schenken of geld nalaten aan Stichting Kinderfondsen Nederland? Lees hieronder wat de mogelijkheden zijn.

AK6I1697-small

Periodieke schenking

Een gift aan Stichting Kinderfondsen Nederland kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Wij hoeven geen belasting te betalen over uw schenking.

Eenmalig schenken

Als u eenmalig schenkt aan SKN, dan is uw gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel u kunt aftrekken van de belasting, hangt af van uw inkomen.

Periodiek schenken

Wilt u maandelijks of jaarlijks schenken Stichting Kinderfondsen Nederland? Geweldig! SKN is in het bezit van een ANBI-status. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen als:

  • U vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie schenkt
  • U regelt dat uw schenking in een overeenkomst of notariële akte komt

Periodieke schenking regelen doe je zo:

Voor een periodieke schenking aan Stichting Kinderfondsen Nederland is een overeenkomst nodig. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U maakt samen met ons een overeenkomst voor een periodieke schenking. In zo’n modelovereenkomst staat bijvoorbeeld dat uw periodieke schenking automatisch ophoudt als wij onverhoopt ons ANBI-status verliezen.
  • U regelt de periodieke schenking via de notaris. U kunt uiteraard uw eigen voorwaarden formuleren. Zo kunt u in een notariële akte vastleggen dat uw periodieke schenking eindigt als uw inkomen daalt.

De ingevulde periodieke schenking kan worden gemaild naar info@kinderfondsennederland.nl óf per post worden verstuurd naar:

Stichting Kinderfondsen Nederland
Bargelaan 200
2333 CW Leiden

Na ontvangst voorzien wij de periodieke schenking van een transactienummer en handtekening en sturen deze terug naar jou.

Heb je vragen of hulp nodig dan kun je contact opnemen via info@kinderfondsennederland.nl of telefoonnummer: 085-8000424

Formulier periodieke gift
Schenking of nalatenschap

Nalatenschap

Het is ook mogelijk om SKN een bedrag na te laten. Het bedrag dat je nalaat komt geheel ten goede aan Stichting Kinderfondsen Nederland en de kinderen die het nodig hebben. Wij zijn door de Belastingdienst goedgekeurd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en onze stichting is vrijgesteld van erfbelasting.

Of laat geld na door een fonds te starten op jouw naam. Vanuit dit fonds ondersteun je meerdere activiteiten van Stichting Kinderfondsen Nederland. Het voordeel van een fonds op naam is dat je zelf in de hand hebt wat er met jouw bijdrage gebeurt. Meer informatie over nalatenschap? Neem contact op.

Mocht je besluiten om Stichting Kinderfondsen Nederland mee te nemen in uw nalatenschap, dan heeft de notaris de volgende gegevens van ons nodig:

Stichting Kinderfondsen Nederland gevestigd te Leiden
Bargelaan 200, 2333 CW Leiden
Kamer van Koophandel: 64706400

Nieuwsgierig naar de projecten die we hebben opgezet?

Op onze interactieve landkaart vind je een selectie van onze activiteiten.

Stichting Kinderfondsen Nederland voert projecten uit en organiseert activiteiten voor kinderen in heel Nederland. Samen met partners en de doelgroep bedenken wij de projecten en activiteiten zodat dit het beste aansluit bij de kinderen.

Ja, ik wil doneren

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief