AK6I1597

Doelstelling en bestuur

Statutaire doelstelling

Stichting Kinderfondsen Nederland heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. De uitvoering van de projecten gaat ten behoeve van kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven, met een beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar.

Bestuur

Naam: Dhr. Singewald, Alexander Jacobus Julius Trougolt
Functie: Voorzitter

Naam: Dhr. van der Velde, Alexander C.
Functie: Penningmeester

Naam: Dhr. de Graaf, Bastiaan Aloysius
Functie: Secretaris

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

ANBI-Status

Stichting Kinderfondsen Nederland is als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) erkend door de belastingdienst. Daarom zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en uw nalatenschap volledig vrijgesteld van heffing van schenk- of erfbelasting.

RSIN: 8557.90.684
KVK-nummer: 64706400

Meer weten over belastingvrij doneren? Kijk op schenking & nalatenschap

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief