Skip to content

Organisatie

Stichting Kinderfondsen Nederland (SKN) zet zich sinds december 2015 in voor de ontwikkeling van kinderen. We zijn ontzettend trots op de resultaten van onze activiteiten tot nu toe; SKN heeft al veel kinderen op school ondersteunt, laten sporten en samen met het gezin laten genieten.

Besteding inkomsten

Dankzij jou en verschillende organisaties als donateur hebben heel veel kinderen de kans gekregen om zich optimaal te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de uitgaven van onze inkomsten helder en transparant zijn. Daarom hebben wij een diagram gemaakt met daarin onze uitgaven per euro in 2021.

Lees ons jaarverslag 2022
Lees ons publicatieplicht fondsenwervende ANBI 2022

Lees ons jaarverslag 2021
Lees ons publicatieplicht fondsenwervende ANBI 2021
Lees ons jaarverslag 2020
Lees ons publicatieplicht fondsenwervende ANBI 2020
Lees ons jaarverslag 2019
Lees ons jaarverslag 2018

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022
WhiteKites_2

Naam instelling

Stichting Kinderfondsen Nederland

RSIN

8557.90.684

Activiteitenverslag

De uitgeoefende activiteiten zijn beschreven in het activiteitenverslag.

Doelstelling

Stichting Kinderfondsen Nederland heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van kinderen in Nederland die niet volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. De uitvoering van de projecten gaat ten behoeve van kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven, met een beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot en met 21 jaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. In het beleidsplan kunt u hierover meer informatie vinden.

KVK-nummer

64706400

Bestuur

Bestuurssamenstelling

Naam: Dhr. Singewald, Alexander Jacobus Julius Trougolt
Functie: Voorzitter

Naam: Dhr. van der Velde, Alexander C.
Functie: Penningmeester

Naam: Dhr. de Graaf, Bastiaan Aloysius
Functie: Secretaris

WhiteKites_2
Back To Top