Skip to content

Wereldarmoededag

Vandaag 17 oktober is het Wereldarmoededag. We staan vandaag extra stil bij de ruim 450.000 kinderen in Nederland die dagelijks met de gevolgen te maken. Armoede is niet eerlijk!
Een groeiende groep Nederlanders met een baan verdient te weinig om rond te kunnen komen. Ouders verdienen te weinig om lidmaatschappen van de sportvereniging te betalen. Kinderen kunnen niet hun zwemdiploma halen, omdat de kosten te hoog zijn en de zwemvereniging een beperkt aantal plaatsen heeft voor kinderen die leven onder de armoedegrens.
Er zijn in Nederland verschillende potjes om sport, zwemlessen en muziek te bekostigen. Helaas vallen veel kinderen door wet- en regelgeving buiten de boot. Stichting Kinderfondsen Nederland zet zich in voor deze groep kinderen. Alle kinderen verdienen die kans zodat ze later aan een stabiele toekomst kunnen bouwen.
Wij hebben drie pijlers waar wij projecten voor organiseren. Deze drie pijlers zijn: school, sport en vrije tijd. Wil je donateur worden, meehelpen of een lokaal initiatief starten? Neem dan contact met ons op! Met uw hulp zorgen we er samen voor dat deze kinderen een kans krijgen!

Back To Top