Skip to content

SKN steekt kwetsbare kinderen hart onder de riem

Met ons project Plezier Telt hebben wij vaak lichtpuntjes in het leven van gezinnen die leven onder de armoedegrens gegeven. Voor kinderen is het van belang dat zij net zoals hun leeftijdsgenootjes een dagje weg kunnen. Hierdoor kunnen zij vertellen over de leuke belevenissen die zij hebben meegemaakt. Ieder kind verdient een leuke jeugd! Helaas gooide in 2020 door COVID-19 de dagjes uit roet in het eten. Om toch de kinderen een hart onder de riem te steken hebben wij het project Hartverwarmende box geïntroduceerd.

De grote gevolgen voor kwetsbare kinderen

Volgens onderzoek van de Kinderombudsman worden kwetsbare kinderen meer geraakt door corona. De verschillen tussen kinderen die opgroeien zonder grote problemen en kwetsbare kinderen met problemen zijn schokkend. De ontwikkelkansen van kwetsbare kinderen worden bedreigd, waardoor ze op een onoverbrugbare achterstand komen in vergelijking met kinderen die zonder problemen opgroeien. Daarbij komt bij dat het ontbreken van een sociaal netwerk en armoede vaak samen gaan. Nu buurthuizen beperkt open of dichtzijn, en ook hulpverleners vaak werken vanuit huis, kunnen gezinnen met kwetsbare posities niet direct ergens terecht. Kinderen merken en voelen dat. De kans dat de spanningen en angsten in huishoudens oplopen is groot en het vangnet is vaak klein. Met het introduceren van de box willen wij kinderen een hart onder de riem steken.

Samen met onze samenwerkingspartners

De hartverwarmende box bieden wij aan kwetsbare kinderen die leven onder de armoedegrens. Kinderen die thuis problemen hebben, in sociaal isolement zitten en onder de armoedegrens leven. We hechten veel waarde aan onze samenwerkingen en geloven in de kracht van samenwerken. Sinds de oprichting van SKN hebben wij intensieve contacten met uitdeelpunten van de Voedselbanken en zorginstellingen. De professionele organisaties kennen de kinderen goed en weten dan ook precies welke kinderen de box het hardst nodig hebben. Samen kunnen wij het verschil maken.

De inhoud van de feestelijke box

We zorgen dat de box er extra feestelijk uitziet en dat het een feestje is om open te maken. De drie thema’s van de hartverwarmende box zijn: verbinding, zelfredzaamheid en sociale activering. De items in de box zijn hier ook geïnspireerd op. In deze feestelijke box zitten items in waar kinderen veel plezier aan kunnen beleven, zoals het SKN Doe-boek, een handgeschreven kaart van één van onze vrijwilligers en een cadeaubon om iets zelf aan te schaffen. Binnenkort gaan we de eerste boxen overhandigen samen met één van onze samenwerkingspartners.

Back To Top