Skip to content
Kinderen de dupe van inflatie

Kinderen de dupe van inflatie

“We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden” is wat minister van Financiën heeft gezegd over de ernstige inflatie. Het Centraal Planbureau heeft bekend gemaakt dat zonder nieuw beleid de koopkracht van Nederlanders dit jaar met gemiddeld 6,8% daalt. Ook bij Stichting Kinderfondsen Nederland merken wij dat het aantal aanmeldingen oploopt. Geld voor schoolreisjes, uitjes of sportles zijn extra kosten die veel gezinnen niet meer kunnen betalen. Wij zijn blij dat we veel gezinnen hierin helpen, zodat elk kind onbezorgd kind kan zijn.

Stijging armoede in Nederland

Minister Kaag deed ook uitspraken over het gegeven dat mensen die nu al moeite hebben met rondkomen, hard getroffen worden. “Ik denk dat daar continu aandacht naar uit moet blijven gaan”, is wat ze zei. We merken allemaal de inflatie in onze portemonnee, de kosten van boodschappen, energierekeningen, vervoer… en ga zo maar door. Naar verwachting zal het aantal personen dat in 2023 in armoede leeft in ons land met 7,6% stijgen. Voor kinderen is dat zelfs 9,5%!

Kinderarmoede stijgt nog harder

Het Centraal Planbureau heeft de armoedecijfers in kaart heeft gebracht en voegt toe dat de cijfers “een onderschatting van de werkelijke problematiek” is. Zij zijn niet de enige die de cijfers van kinderarmoede hebben gemarkeerd. Ook de Kinderonbudsman uit zorgen over de stijging van de kinderarmoede. Volgens de Kinderonbudsman wordt armoede te veel gezien als een probleem van volwassenen. Zo wordt er voor de armoedecijfers bijvoorbeeld gekeken naar schulden van de ouders, waardoor de belangen van het kind naar de achtergrond verdwijnen.

Hoe maken we het leven voor arme kinderen een beetje meer betaalbaar?

Doordat steeds meer huishoudens krapper bij kas komen te zitten, moeten ouders keuzes maken waar in de maandelijks kosten kan geschrapt worden? Vaak komt het neer op sportclubjes van de kinderen die worden stopgezet. Of de laptop die voor school moet worden aangeschaft wordt op de lange baan geschoven. Terwijl dit kosten zijn waarvan het kind eigenlijk niet de dupe moet zijn.

Wij vinden het belangrijk dat het kind onbezorgd naar school moet kunnen gaan zonder dat het gebrek aan financiële middelen hun tegenhoudt.

Stichting Kinderfondsen Nederland zorgt ervoor dat huishoudens die in armoede leven over de juiste middelen beschikken zodat hun kinderen gewoon kunnen blijven sporten en meedraaien in de klas. Ben of ken jij gezinnen die financieel een steuntje kunnen gebruiken? Vul hier ons formulier in.
Of gun jij het gezinnen in armoede? Met een donatie aan Stichting Kinderfondsen Nederland maak je veel kinderen blij.

 

Back To Top